SM.PROX Inductive Sensor / Laser Pointer / Photosensor  - Malaysia

SM.PROX Inductive Sensors
SM.PROX Inductive Sensors VASTLY-E
SM.PROX SM-10-A11-S-L 
SM.PROX SM-10-A11-S-L / SM-10-A11-O-L / SM-10-A22-S-Y5 /  SM-20-A11-S-L
SM.PROX SM-10-A22-O-Y5

SM.PROX SM-20-A22-S-Y5  SM-10-A11-O-L-D3 SM-20-A22-O-Y5-L50
SM.PROX SM-10-A11-S-L-I0 SM-20-A11-S-L-D3 SM-20-A11-SL-HF
SM.PROX SM-20-A22-O-Y5 SM-10-A22-A-Y5-D10 SM-10-A23-S-L
SM.PROX SM-20-A11-S-L-I0 SM-10-A11-O-L-I0 SM-10-A23-O-L
SM.PROX SM-10-A22-S-Y5-L50 SM-10-A11-S-L-100 SM-10-A11-O-L-100
SM.PROX SM-10-A22-O-Y5-L50 SM-20-A23-S-L SM-10-A23-S-L-L55
SM.PROX SM-10-A11-S-L-D3 SM-20-A22-S-Y5-L50 SM-20-A11-S-L-100
SM.PROX SM-20-A23-S-L-L55 SM-10-A11-S-Y5-D3 SM-10-A23-S-L-D20 SM-10-A11-O-Y5-D3 SM-10-A23-O-L-D20 SM-20-A11-S-Y5-D3 SM-10-A11-S-Y5-L55 SM-10-A23-S-K-L SM-10-A11-O-Y5-L55
SM.PROX SM-10-A23-O-K-L SM-20-A11-S-Y5-L55 SM-10-A11-S-Y5-L55-D3 SM-10-A11-O-Y5-L55-D3
SM.PROX SM-20-A11-S-Y5-L55-D3 SM-10-A12-S-L SM-10-A12-O-L SM-20-A12-O-L SM-10-A12-S-L-5M
SM.PROX SM-10-A12-S-L-D3.6 SM-10-A12-O-L-D3.6 SM-20-A12-S-L-D3.6
SM.PROX SM-10-A12-S-L-L35 SM-10-A12-O-L-L35 SM-20-A12-S-L-L35 SM-20-A12-O-L-L35
SM.PROX SM-10-A12-S-L-L35-D3.6 SM-10-A12-O-L-L35-D3.6 SM-20-A12-S-L-L35-D3.6 SM-10-A12-S-L-D6 SM-10-A12-O-L-D6 SM-20-A12-S-L-D6
SM.PROX SM-10-A12-S-L-100 SM-10-A12-O-L-100 SM-20-A12-S-L-100 SM-10-A12-S-125
SM.PROX SM-10-A12-O-125 SM-20-A12-S-125 SM-10-A12-S-Y5  SM-10-A12-O-Y5 SM-20-A12-S-Y5
SM.PROX SM-20-A12-O-Y5 SM-10-A12-S-Y5-D3.6 SM-10-A12-O-Y5-D3.6 SM-20-A12-S-Y5-D3.6 SM-10-A12-A-Y5-D6
SM.PROX SM-20-A12-A-Y5-D6 SM-10-A12-S-Y5-L45 SM-10-A12-O-Y5-L45 SM-20-A12-S-Y5-L45
SM.PROX SM-20-A12-O-Y5-L45 SM-10-A12-S-Y5-L58 SM-10-A12-O-Y5-L58 SM-20-A12-S-Y5-L58
SM.PROX SM-20-A12-O-Y5-L58 SM-10-A12-S-Y5-L70 SM-10-A12-A-Y3-PTFE-D3.6 SM-10-A12-S-Y7
SM.PROX SM-10-A12-O-Y7 SM-20-A12-S-Y7 SM-20-A12-O-Y7 SM-20-A12-O-Y7 SM-10-A13-S-L
SM.PROX SM-10-A13-O-L SM-20-A13-S-L SM-10-A13-S-L-L35 SM-10-A13-O-L-L35 SM-20-A13-S-L-L35
SM.PROX SM-20-A13-S-K-Y3
SM.PROX SM-10-A13-A-K-Y3
SM.PROX SM-10-A22-O-L-L40  SM-10-A22-S-L-L40
SM.PROX SM-10-A22-O-125 SM-10-M8-O-L
SM.PROX SM205006
SM.PROX SM106009
SM.PROX SM-20-M8-S-L-D3 SM209002
SM.PROX SM-10-M8-S-Y7 SM105015
SM.PROX SM-10-M8-O-Y7 SM-20-M8-S-Y7
SM.PROX SM-10-6.5-S-Y7 SM105025
SM.PROX SM-10-6.5-O-Y7 SM105025
SM.PROX VR-10-S-B-D4 SM105021 / VR-10-O-B-D4 SM107001 / VR-10-O-B-D8 / VR-20-S-B-D8
SM.PROX SM-10-A23-S-PEEK-125-IP68
SM.PROX VR-20-S-C SM205031
SM.PROX SMFLAT-10-D25-A
SM.PROX SM-10-A23-S-PEEK-125 / VR-10-S-C-D4 SM205031 / BIGFLAT-10-D60-A-Y3
SM.PROX VR-10-O-C-D4 SM107003
SM.PROX P1C1S0801NO3A2
SM.PROX P3C1S0801NO3A2
SM.PROX P1C1S0801NC3A2
SM.PROX P3C1S0801NC3A2
SM.PROX P1C1S0801PO3A2
SM.PROX P1C2S0802NO3A2
SM.PROX P3C2S0802NO3A2
SM.PROX P1C2S0802NC3A2
SM.PROX P3C2S0802NC3A2
SM.PROX P1C2S0802PO3A2
SM.PROX P3C2S0802PO3A2
SM.PROX P1C2S0802PC3A2
SM.PROX P3C2S0802PC3A2
SM.PROX P1C1S0801NO3S2
SM.PROX P1C1S0801NC3S2
SM.PROX P1C1S0801PO3S2
SM.PROX P1C1S0801PC3S2
SM.PROX P1D1S6.503NOES4
SM.PROX P1C1S0801NOEA4 P3C1S0801NOEA4 P1C1S0801NCEA4 P3C1S0801NCEA4 P1C1S0801POEA4 P3C1S0801POEA4 P1C1S0801PCEA4 P3C1S0801PCEA4 P1C1S0801NSEA4 P1C1S0801PSEA4
SM.PROX P1C1S0802NO3A2 P1C1S0802NC3A2 P1C1S0802PO3A2 P1C1S0802PC3A2
SM.PROX P1C1B0801NOES4 P1C1B0801NCES4 P1C1B0801POES4 P1C1B0801PCES4
SM.PROX P1C1B0802NOEA4 P1C1B0802NCEA4 P1C1B0802POEA4 P1C1B0802PCEA4
SM.PROX P1C1S0802NOPS3 P1C1S0802NCPS3 P1C1S0802POPS3 P1C1S0802PCPS3
SM.PROX P1C1B0802NOES4 P1C1B0802NCES4 P1C1B0802POES4 P1C1B0802PCES4
SM.PROX P1C1S0803NO3A2 P1C1S0803NC3A2 P1C1S0803PO3A2 P1C1S0803PC3A2
SM.PROX P1C1B0803NOES4 P1C1B0803NCES4 P1C1B0803POES4 P1C1B0803PCES4
SM.PROX P1S1B8801NO3A2 P1S1B8801NC3A2 P1S1B8801PO3A2 P1S1B8801PC3A2 P2S1B8801NO3A2 P2S1B8801NC3A2 P2S1B8801PO3A2 P2S1B8801PC3A2
SM.PROX DC Inductive Proximity Sensor P1C1B0803NOES4 P1C1B0803NCES4 P1C1B0803POES4 P1C1B0803PCES4 P1S1B8801NO3A2 P1S1B8801NC3A2 P1S1B8801PO3A2 P1S1B8801PC3A2 P1S1B8802NO3S2 P1S1B8802NC3S2 P1S1B8802PO3S2 P1S1B8802PC3S2 P1S1B8803NO3A2 P1S1B8803NC3A2 P1S1B8803PO3A2 P1S1B8803PC3A2
SM.PROX P1C1B1202NO3A2 P1S1B8803NOPA3M P1S1B8803NCPA3M P1S1B8803POPA3M P1S1B8803PCPA3M
SM.PROX P1S1B8803NO3S2M P1S1B8803NC3S2M P1S1B8803PO3S2M P1S1B8803PC3S2M
SM.PROX P1C1B1206NOEA4 P1C1B1206NCEA4 P1C1B1206POEA4 P1C1B1206PCEA4
SM.PROX Laser Pointer LSV12-520-1-T10-60 SM319015
SM.PROX Laser Pointer LSVR12-635-0.4-T20-PL90-Y  SM317004
SM.PROX Laser Pointer LSV12-635-3-T20-P SM309002
SM.PROX Laser Pointer LSA45-635-15-T20-100 SM311002
SM.PROX Laser Pointer LSVR12-650-1-T10-60 SM318017
SM.PROX Laser Pointer LSV12-520-1-T10-X SM319014
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G5-520-P SM319022
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G5-520-X  SM319023
SM.PROX Laser Pointer LSM12-520-5-T10-60E SM319027
SM.PROX Laser Pointer LSV20-R20-PL90 SM319036
SM.PROX Laser Pointer LSM12-520-0.4-T10-60-L45-F400 SM320002
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G10-520-X SM320005
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G10-520-X15 SM320004
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G10-520-L SM319033
SM.PROX Laser Pointer LSV20-G10-520-P SM319011
SM.PROX Laser Pointer LSV20-R15-X-M18 SM320010
SM.PROX Laser Pointer LSV20-R5-L-M18 SM320008
SM.PROX Through-beam Photosensor F1CDM180150NSI4A2-A F1CDP180

SM.PROX Inductive Sensor / Laser Pointer / Photosensor  - Malaysia

We supply SM.PROX Inductive Sensor / Laser Pointer / Photosensor  in Malaysia. Our sales network in Malaysia covers Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Perak, Penang, Kuantan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak (District: Kemaman, Labuan, Miri, Bintulu, Kota Kinabalu, Chukai, Johor Bahru, Shah Alam, Petaling Jaya, Ipoh, Tawau etc.)

MALAYSIA 
JOHOR Johor Bahru Kluang Kota Tinggi Mersing Muar Pontian Segamat Kulaijaya Ledang Batu Pahat KEDAH Baling Bandar Baharu Kota Setar Kuala Muda Kubang Pasu Kulim Pulau Langkawi Padang Terap Pendang Pokok Sena Sik Yan KELANTAN Bachok Gua Musang Jeli Kota Bahru Kuala Krai Machang Pasir Mas Pasir Puteh Tanah Merah Tumpat MALACCA Alor Gajah Melaka Tengah Malacca Jasin Batu Berendam Bertam NEGERI SEMBILAN Jelebu Jempol Kuala Pilah Port Dickson Rembau Seremban Tampin Lukut PAHANG Bentong Bera Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Maran Pekan Raub Rompin Temerloh PENANG North-East Penang Island South-West Penang North Seberang Perai Central Seberang Perai South Seberang Perai PERAK Batang Padang Hilir Perak Hulu Perak Kerian  Kinta Kuala Kangsar Larut, Matang Selama Manjung Perak Tengah Kampar Perlis SELANGOR Gombak Hulu Langat Hulu Selangor Klang Shah Alam Puchong Kuala Langat Kajang Rawang Kuala Selangor Petaling Jaya Sabak Bernam Sepang TERENGGANU Besut Dungun Hulu Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Maran  Setiu  uala Nerus Federal Territory of KUALA LUMPUR Bukit Bintang Bandar Tun Razak Cheras Setiawangsa Kepong Lembah Pantai Batu Seputeh Segambut Titiwangsa Wangsa Maju PUTRAJAYA SABAH Beaufort Keningau Kuala Penyu Nabawa Sipitang Tambunan Tenom Kota Marudu Kudat Pitas Beluran Kinabatangan Sandakan Tongod Kunak Lahad Datu Semporna Tawau Kota Belud Kota Kinabalu Papar Penampang Putatan Ranau Tuaran SARAWAK Betong Saratok Bintulu Tatau Belaga Kapit Song Bau Kuching Lundu Lawas Limbang Marudi Miri Dalat Daro Matu Mukah Asajaya Samarahan Simunjan Julau Meradong Sarikei Pakan Siburan Tebedu Kanowit Sibu Selangau Lubok Antu Sri Aman Federal Territory LABUAN
SM.PROX Sensor, Photosensor - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Sabah, Sarawak, Labuan, Terengganu)
SM.PROX Sensor, Photosensor - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Sabah, Sarawak, Labuan, Terengganu)
SM.Prox Laser Pointer - Malaysia (Kuala Lumpur, Kedah, Perak, Melaka, Pahang, Kelantan, Kemaman)
SM.Prox Laser Pointer - Malaysia (Kuala Lumpur, Kedah, Perak, Melaka, Pahang, Kelantan, Kemaman)
Switch To Desktop Version