Filters (Donaldson / Fleetguard / Baldwin / Wix / Other Filter Brands) - Malaysia

Donaldson Filter
TopSpin Pre-Cleaner H002437
TopSpin Pre-Cleaner H002854
TopSpin Pre-Cleaner H002435
TopSpin Pre-Cleaner H002853
TopSpin Pre-Cleaner H002433 / H002850 / H002851 / H002852 / H002853 / H002854 / H002855 / H002856 / H002857 
H001823 / H001251 / H001249 / H000858 / H002043 / H002223 / H002224 
H002434 / H002436 / H002437 / H002394 / H002433 / H002438 / H002439 

Donaldson PowerCore
P637453 / PA32000 / LAF6725A
P637454 / PA32003 / LAF6730A
P623400 / PA32001 / LAF9104A
P618478 / CA5790 / AF56500 / L:AF6260A
P629641 / PA32002
P550880
P778972 / C16400 / RS3922 / AF26393 / :AF9101 / 46818

Donaldson Hydraulic Strainer
P161269 P169012 P169013 P169014 P169015 P169016 P169017 P169018 P169019 P169020 P173910 P173911 P173912 P173913 P173914 P173915 P173916 P173917

Donaldson Hydraulic/Lube Spin–on
P550159 P550210
 
Donaldson Hydraulic/Transmission Cartridge
P166135 P166136 P166167 P166254 P166255 P166375 P166376 P166792 P550951


Donaldson Lube Cartridge Bypass
P550058 P550074 P550076 P550117 P550170 P550171 P550179 P550181 P550182 P550186 P550381 P550382 P550384 P550423 P550500 P550750 P550751 P552041
 

Donaldson Lube Cartridge Combination
P550361 P552311
 

Donaldson Lube Cartridge Full Flow
P166481 P166482 P166483 P502179 P502180 P502183 P502184 P502185 P502186 P502187 P502188 P502189 P502190 P502191 P502192 P502193 P502194 P502196 P502200 P502201 P502202 P502203 P502205 P502206 P502207 P502210 P502211 P502214 P502223 P502225 P550010 P550015 P550017 P550018 P550021 P550034 P550041 P550052 P550059 P550062 P550064 P550066 P550068 P550069 P550070 P550071 P550077 P550080 P550087 P550092 P550132 P550141 P550165 P550172 P550174 P550183 P550184 P550185 P550190 P550192 P550203 P550286 P550300 P550311 P550315 P550354 P550359 P550378 P550379 P550380 P550395 P550396 P550429 P550484 P550485 P550516 P550613 P550816 P551014 P551249 P551259 P551270 P551271 P551273 P551274 P551275 P551276 P551277 P551278 P551279 P551280 P551282 P551283 P551285 P551286 P551289 P551291 P551292 P551293 P551294 P551295 P551296 P551298 P551299 P551302 P551305 P551336 P551344 P551345 P551475 P553335 P553925 P554136 P554731 P555088 P555400 P555625 P557424 P557500 P558425 P558462
 

Donaldson Lube Cartridge Kit
P550065
 

Donaldson Lube Cartridge Sock
P550147
 

Donaldson Lube Spin–on Bypass
ELF7777 P550050 P550154 P550196 P550242 P550425 P550777 P550972 P551343 P553404 P553746
 

Donaldson Lube Spin–on Combination
ELF7300 ELF7300S P502008 P502017 P502032 P502042 P502043 P502046 P502058 P502059 P502061 P502068 P502093 P550356 P550973 P552562 P553000 P553548 P557382 P559000
 

Donaldson Lube Spin–on Full Flow
ELF3998 ELF3998S ELF7345 ELF7349 ELF7367 ELF7367S ELF7405 ELF7405S ELF7483 ELF7483S ELF7616 ELF7670 ELF7670S ELF7680 ELF7739 ELF7739  ELF7739S ELF7900 ELF7947 ELF7947S P166508 P166564 P169071 P502007 P502009 P502010 P502015 P502016 P502019 P502020 P502022 P502023 P502024 P502025 P502031 P502039 P502045 P502047 P502048 P502049 P502050 P502051 P502056 P502057 P502060 P502062 P502063 P502067 P502069 P502070 P502071 P502072 P502074 P502075 P502076 P502077 P502080 P502081 P502082 P502083 P502084 P502085 P502086 P502088 P502089 P502090 P502091 P502092 P502094 P502095 P502096 P502097 P502098 P502099 P502100 P502101 P502102 P502103 P502104 P502105 P502106 P502107 P502108 P502109 P502110 P502111 P502112 P502222 P550008 P550020 P550024 P550025 P550035 P550045 P550047 P550051 P550067 P550073 P550078 P550086 P550095 P550152 P550157 P550158 P550162 P550166 P550168 P550173 P550188 P550194 P550224 P550226 P550227 P550299 P550317 P550318 P550319 P550335 P550341 P550342 P550357 P550362 P550367 P550371 P550383 P550389 P550393 P550400 P550406 P550411 P550420 P550421 P550422 P550428 P550534 P550580 P550671 P550707 P550708 P550710 P550711 P550712 P550713 P550714 P550715 P550716 P550718 P550719 P550726 P550727 P550731 P550784 P550832 P550882 P550947 P550963 P550964 P550965 P550971 P550975 P551102 P551106 P551201 P551250 P551251 P551253 P551255 P551257 P551260 P551262 P551263 P551264 P551265 P551266 P551267 P551268 P551272 P551287 P551297 P551300 P551303 P551304 P551306 P551307 P551348 P551352 P551381 P551400 P551402 P551603 P551604 P551670 P552050 P552100 P552290 P552518 P552819 P552849 P553191 P553315 P553411 P553634 P553712 P553771 P553871 P554004 P554005 P554105 P554206 P554400 P554403 P554407 P554408 P554770 P555522 P555570 P555616 P555680 P556007 P557207 P557780 P558250 P558329 P558615 P558616 P559418


Donaldson Transmission Filter
P550960 P557104 P557106 P557112 P557115 P557117 P557124 P557146 P557151 P557153 P557156 P557159 P557169

Donaldson Liquid Filter Kit
P559045 P559200 P559207 P559215 P559236 P559249 P559282 P559293 P559545 P559001 P559002 P559003 P559004 P559007 P559031 P559051 P559069 P559205 P559222 P559252 P559267 P559268 P559269 P559270 P559271 P559276 P559277 P559292 P559331 P559510 P559512 P559514 P559515 P559526 P559546 P559547 P559083 P559306 P559398 P559399 P559400 P559010 P559011 P559014 P559015 P559020 P559022 P559023 P559026 P559030 P559032 P559033 P559034 P559037 P559047 P559049 P559070 P559074 P559075 P559076 P559080 P559089 P559090 P559091 P559094 P559096 P559098 P559218 P559219 P559220 P559235 P559237 P559238 P559239 P559242 P559243 P559244 P559255 P559256 P559257 P559258 P559262 P559265 P559266 P559278 P559279 P559283 P559284 P559286 P559291 P559303 P559310 P559411 P559412 P559463 P559465 P559468 P559472 P559481 P559482 P559504 P559509 P559518 P559529 P559530 P559531 P559539 
P559008 P559029 P559035 P559036 P559038 P559052 P559053 P559054 P559055 P559056 P559059 P559086 P559095 P559202 P559203 P559204 P559206 P559212 P559248 P559254 P559263 P559287 P559309 P559469 P559470 P559471 P559473 P559474 P559475 P559502 P559028 P559043 P559044 P559092 P559101 P559221 P559245 P559246 P559247 P559250 P559251 P559299 P559300 P559409 P559466 P559476 P559477 P559478 P559479 P559501 P559503 P559516 P559079 P559273 P559275 P559528 P559009 P559025 P559048 P559217 P559240 P559016 P559017 P559018 P559019 P559024 P559027 P559039 P559050 P559063 P559078 P559085 P559087 P559088 P559093 P559097 P559104 P559105 P559210 P559214 P559259 P559260 P559261 P559264 P559272 P559280 P559281 P559285 P559288 P559290 P559294 P559295 P559302 P559308 P559311 P559401 P559410 P559467 P559480 P559505 P559506 P559513 P559517 P559519 P559520 P559527 P559532 P559538 P559046 P559201 P559307


Fleetguard Filter 
AF267 
AF277
AF281 
AF284 
AF285 / 133739 / 299285 / 250806
AF289 / 2M7941 / 2S5648 / 299289 / AF289M / AF310
FF5323
FF5269
LF3883
AA90141
FF5012

Paker Filter
Parker 936708Q
Parker 929899Q
Parker Filter 938311Q
Parker Filter PR3173Q
Parker Filter Element 937064Q
Parker Filter Element PR4539Q
Parker Filter Element PR3154Q

MANN Filter
Mann H25669
Mann WD950/2

FG Wilson 10000-71716 / 10000-71715
Mann WK950/19
Mann Filter PL420X
Sakura SFC-7935
Sakura C-5713 
Sakura EO-22020
Fai Filtri CSG100.6.0.P10.A 
WK723
P553191
Mann Filter P990 
Mann H729
Mann HU947/1X
Taisei P-UL-06 08-10U
Masuda F08-010P
Sakura O-1303
Separ 04030
Mann Filter H25669
Perkins Filter 26560145 26560143 2654403

Parker Filter Element 937782Q
Deutz Filter 0117-4420 / 0293-7814 / 1181245
Perkins Filter 2654403 4816635 26510337
Filter O-1008
Filter F-5254
Mann Filter C11 100
Mann Filter CF 100
Sakura Filter FC-5606
Sakura Filter FC-1810
Filter 10000702K
Filter 10002015N
Filter F08-010P
Perkins Filter 26561117
Vickets Filter 922789
Taisei Kogyo Filter Element P-VN-20B-150W
Rexroth Filter R928018544
Rexroth Filter R928018504
Rexroth Filter R928018524
Doosan Filter 65.05110-5020B
Doosan Fuel Filter 65.12503-5016B
Deutz Filter 04130241

Parker Filter 10H20-187
Doosan Filter 65.05510-5020B
Deutz Filter 0438 4103
Deutz Filter 0216 5044

P781398 x 4 pcs
15601-76009-71 
17741-23600-71 
23303-76002-71 
67503-23321-71 
32670-12620-71 
Rexroth Filter R928017144
MAN Filter 51.12503-0052
MAN Filter 51.12503-0071
Volvo Filter 21377917
Mann Filter C75
Mann Filter W950/24
Mann Filter 4900152171
Parker Filter MX.1591.4.10
Filter A478-020
Filter 91530/02601381
Weichai Fuel/Water Separator 612600081335
Rexroth Filter R928017074
Volvo Filter 
21693755
Deutz 1182672
Deutz 1180592
Deutz 1181245
Deutz 1319257
SFC7935
SFC6204
EO22020 
C5713
Caterpillar 290-1935 
21693755
Mann Fltter WK950/19
Bobcat, 7008044 
Bobcat, 6667352
Bobcat, 6678233
Bobcat, 7008043 
ME074013
Mann, W11 102/36
DT, 1.10281
Airman Filter 3214315300
Airman Filter 3743806200
Baldwin Filter PA30070
Airman Filter 3743806200
ZF Filter 0501323154

Parker Filter FBO-60329
Parker Filter FBO-60332
Parker Filter, 925023 
Deutz Filter 01181245
Deutz Filter 01183574 
Sure Filter SFR90P3FW 
Sakura Filter A-71320 
Filter 5501800016
Filter 0000921705
OSK Filter A-6461 / P50061 / AF4709 / A-1505 / SFA5038 / A-509 / A-731 / A336 / AC6461 / AV3701
O-LF670 / 51870 / W1294 / LF3325 / P550670 / 299670 / 3313279 / B96 / C-5701
O-51749 / 51749 / LF777 / P550777 / LF3410 / WP1290 / C-5702 / 3304232 / 3313283 / 38889311 / B7577
Fleetguard Filter FF5855 / WK1144 / FC-71130 / 22377272
Sofima Filter
Sofima Filter RC340FD1 
Sofima Filter MSZ201BMCVB10 
Sofima Filter CRE025CV1
Sofima Filer CCH802FD1 

Deutz Filter Assy, 02113833
Deutz Filter, 01174420 
Deutz Filter, 01181245
Parker Filter 937858Q
Wabco Filter 432 9012232
ZF Filter 0501 210 798 / 0501.210.798

Palfinger Hydraulic Filter EA2168

Starfound Industrial supplies Filters (Donaldson / Fleetguard / Baldwin / Wix / MANN / Perkins / Airman / Sakura / ZF / Sure / Taisei / Vickers / Parker / Deutz / Rexroth / Weichai / Other Filter Brands) in Malaysia. Our sales network in Malaysia covers Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Perak, Penang, Kuantan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak (District: Kemaman, Labuan, Miri, Bintulu, Kota Kinabalu, Chukai, Johor Bahru, Shah Alam, Petaling Jaya, Ipoh, Tawau etc.)

MALAYSIA 
JOHOR Johor Bahru Kluang Kota Tinggi Mersing Muar Pontian Segamat Kulaijaya Ledang Batu Pahat KEDAH Baling Bandar Baharu Kota Setar Kuala Muda Kubang Pasu Kulim Pulau Langkawi Padang Terap Pendang Pokok Sena Sik Yan KELANTAN Bachok Gua Musang Jeli Kota Bahru Kuala Krai Machang Pasir Mas Pasir Puteh Tanah Merah Tumpat MALACCA Alor Gajah Melaka Tengah Malacca Jasin Batu Berendam Bertam NEGERI SEMBILAN Jelebu Jempol Kuala Pilah Port Dickson Rembau Seremban Tampin Lukut PAHANG Bentong Bera Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Maran Pekan Raub Rompin Temerloh PENANG North-East Penang Island South-West Penang North Seberang Perai Central Seberang Perai South Seberang Perai PERAK Batang Padang Hilir Perak Hulu Perak Kerian  Kinta Kuala Kangsar Larut, Matang Selama Manjung Perak Tengah Kampar Perlis SELANGOR Gombak Hulu Langat Hulu Selangor Klang Shah Alam Puchong Kuala Langat Kajang Rawang Kuala Selangor Petaling Jaya Sabak Bernam Sepang TERENGGANU Besut Dungun Hulu Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Maran  Setiu  uala Nerus Federal Territory of KUALA LUMPUR Bukit Bintang Bandar Tun Razak Cheras Setiawangsa Kepong Lembah Pantai Batu Seputeh Segambut Titiwangsa Wangsa Maju PUTRAJAYA SABAH Beaufort Keningau Kuala Penyu Nabawa Sipitang Tambunan Tenom Kota Marudu Kudat Pitas Beluran Kinabatangan Sandakan Tongod Kunak Lahad Datu Semporna Tawau Kota Belud Kota Kinabalu Papar Penampang Putatan Ranau Tuaran SARAWAK Betong Saratok Bintulu Tatau Belaga Kapit Song Bau Kuching Lundu Lawas Limbang Marudi Miri Dalat Daro Matu Mukah Asajaya Samarahan Simunjan Julau Meradong Sarikei Pakan Siburan Tebedu Kanowit Sibu Selangau Lubok Antu Sri Aman Federal Territory LABUAN

HIFI Filter SH 55234 V - Indufil INR-Z-1800-CC25-V - Malaysia (Selangor, Kemaman, Terengganu, Sarawak)
HIFI Filter SH 55234 V - Indufil INR-Z-1800-CC25-V - Malaysia (Selangor, Kemaman, Terengganu, Sarawak)
Taisei Kogyo Filter Element Taisei Filter Element (for UH-16-20U-IVNM) - Malaysia
Taisei Kogyo Filter Element Taisei Filter Element (for UH-16-20U-IVNM) - Malaysia
Rexroth Hydraulic Filter Element R928006035 - Malaysia (Johor, Pasir Gudang, Melaka, Selangor, Penang)
Rexroth Hydraulic Filter Element R928006035 - Malaysia (Johor, Pasir Gudang, Melaka, Selangor, Penang)
Parker Filter Element 937397Q - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah)
Parker Filter Element 937397Q - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah)
Parker Filter 06F34BC - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak, Labuan)
Parker Filter 06F34BC - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak, Labuan)
Vickers Filter Element - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Sabah, Sarawak, Labuan, Terengganu)
Vickers Filter Element - Malaysia (Selangor, Johor, Penang, Sabah, Sarawak, Labuan, Terengganu)
Fire Fighting System Filter 3000006 - Malaysia (Selangor, Johor, Labuan, Kemaman, Sabah, Sarawak, Penang)
Fire Fighting System Filter 3000006 - Malaysia (Selangor, Johor, Labuan, Kemaman, Sabah, Sarawak, Penang)
Parker Filter Element LP Element TXWL8A-10 937858Q - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor)
Parker Filter Element LP Element TXWL8A-10 937858Q - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor)
Deutz Filter 0293-7814 02937814 0293 7814 - Malaysia
Deutz Filter 0293-7814 02937814 0293 7814 - Malaysia
Deutz Filter 0118-1245 01181245 0118 1245 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Kuala Lumpur)
Deutz Filter 0118-1245 01181245 0118 1245 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Kuala Lumpur)
Deutz Filter 0117-4420 01174420 0117 4420 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Melaka)
Deutz Filter 0117-4420 01174420 0117 4420 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Melaka)
Diesel Technic Fuel Filter 5.45143 - Malaysia (Johor, Pasir Gudang, Kemaman, Tok Bali, Chukai)
Diesel Technic Fuel Filter 5.45143 - Malaysia (Johor, Pasir Gudang, Kemaman, Tok Bali, Chukai)
Diesel Technic Fuel Filter 2.12237 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, Kelantan)
Diesel Technic Fuel Filter 2.12237 - Malaysia (Selangor, Johor, Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, Kelantan)
Diesel Technic Engine Filter 2.12383 - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak)
Diesel Technic Engine Filter 2.12383 - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak)
Diesel Technic Engine Filter - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak)
Diesel Technic Engine Filter - Malaysia (Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak)
Diesel Technic DT Fuel Filter 5.45081 - Malaysia (Labuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Perak)
Diesel Technic DT Fuel Filter 5.45081 - Malaysia (Labuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Perak)
Evotek Filter (Hydraulic Filter) / Hydraulic Valve / Hydraulic Component)
Evotek Filter (Hydraulic Filter) / Hydraulic Valve / Hydraulic Component)
Sofima Filter Equivalent - Malaysia (Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Labuan)
Sofima Filter Equivalent - Malaysia (Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Labuan)
Sofima Filter Equivalent - Malaysia (Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Labuan)
Sofima Filter Equivalent - Malaysia (Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Labuan)
Mann Filter PL420X - Malaysia
Mann Filter PL420X - Malaysia
Mann Filter PL420X - Malaysia
Mann Filter PL420X - Malaysia
Donaldson Filter R010039
Donaldson Filter R010039
Donaldson Filter P164375
Donaldson Filter P164375
Donaldson Hydraulic Filter P170618
Donaldson Hydraulic Filter P170618
Switch To Desktop Version