Hydac Block Mounting Filter

DF SET - Set Version

Hydac DF ON 330 SET 10 W 1.0 1316119
Hydac DF ON 330 SET 5 W 1.0 1301848
Hydac DF ON 500 SET 5 W 1.0 1302041
Hydac DF ON 660 SET 5 W 1.0 1315058


DF...M A - medium pressure up to 250 bar 

Hydac DF ON 60 M A 10 B 1.0 /-B6 1251159
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 D 1.0 /-L24 1251686
Hydac DF ON 60 M A 20 C 1.0 1252884
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-L220 1260648
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 C 1.0 1262131
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-LED 1262212
Hydac DF ON 60 M A 10 LZ 1.0 /-DB-B6 1262648
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1262868
Hydac DF W 60 M A 25 D 1.0 /-L24 1263261
Hydac DF ON 60 M A 20 B 1.0 /-B6 1264078
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 C 1.0 /-B6 1264879
Hydac DF ON 60 M A 5 D 1.0 /-V-L24 1267870
Hydac DF ON 60 M A 20 A 1.0 1268493
Hydac DF ON 60 M A 5 C 1.0 /-B6 1270598
Hydac DF W 60 M A 100 A 1.0 1272740
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L220 1273145
Hydac DF ON 60 M A 10 B 1.0 1275532
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 LE 1.0 1276135
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L24 1276230
Hydac DF ON 60 M A 20 B 1.0 1276909
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L110 1279806
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 B 1.0 1279860
Hydac DF ON 60 M A 10 C 1.0 /-V-B6 1280129
Hydac DF ON 60 M A 5 LZ 1.0 /-DB 1280398
Hydac DF ON 60 M A 3 A 1.0 1281499
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 A 1.0 1281698
Hydac DF ON 60 M A 5 D 1.0 /-LED-B6 1281955
Hydac DF ON 60 M A 10 B 1.0 /-A2-B3 1282084
Hydac DF W/HC 60 M A 50 A 1.0 /-V 1282194
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 D 1.0 /-LED 1283228
Hydac DF W/HC 60 M A 25 B 1.1 /-B6 1283986
Hydac DF ON 60 M A 10 B 1.0 /-V-A2-B3 1285863
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L220-B6 1287898
Hydac DF ON 60 M A 5 A 1.0 /-B6 1288071
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 A 1.0 /-B6 1288083
Hydac DF W/HC 60 M A 25 B 1.1 /-V 1288212
Hydac DF W/HC 60 M A 50 D 1.0 /-L220-B6 1289343
Hydac DF ON 60 M A 3 D 1.0 /-L24-B6 1289929
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-V-L24 1290244
Hydac DF W/HC 60 M A 50 C 1.0 1290981
Hydac DF ON 60 M A 10 A 1.0 /-V 1291464
Hydac DF ON 60 M A 20 C 1.0 /-V 1292233
Hydac DF ON 60 M A 10 A 1.0 /-V-B6 1293257
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 A 1.0 1293733
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-LED-B6 1294886
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 D 1.0 /-L24 1299078
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 B 1.0 /-V 1299457
Hydac DF ON 60 M A 20 LZ 1.0 /-B6 1300465
Hydac DF ON 60 M A 20 A 1.0 /-V-B6 1302736
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-W-L24 1303730
Hydac DF ON 60 M A 3 D 1.0 /-L24 1304603
Hydac DF W/HC 60 M A 50 A 1.0 /-B6 1308646
Hydac DF ON 60 M A 10 A 1.0 /-V-SFREE-B6 1309729
Hydac DF W 60 M A 25 C 1.0 /-B6 1309891
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 C 1.0 /-V 1310788
Hydac DF ON 60 M A 20 LZ 1.0 /-AV 1311109
Hydac DF ON 60 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1311248
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 B 1.0 1313319
Hydac DF BH/HC 60 M A 3 C 1.0 1315404
Hydac DF ON 60 M A 20 D 1.0 /-L24 1316096
Hydac DF ON 60 M A 3 D 1.0 /-LED 1317034
Hydac DF W/HC 60 M A 25 D 1.0 /-L24-A2-B3 1317406
Hydac DF W/HC 60 M A 25 D 1.0 /-L24 1319483
Hydac DF ON 60 M A 5 B 1.0 /-B6 1319942
Hydac DF ON 60 M A 5 LE 1.0 1320865
Hydac DF ON 60 M A 3 C 1.0 /-V-B6 1321932
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-LED 1322204
Hydac DF ON 60 M A 10 BM 1.0 /-B6 1322594
Hydac DF W/HC 60 M A 25 B 1.1 /-V-B6 1323452
Hydac DF W/HC 60 M A 200 LZ 1.0 /-BO 1324220
Hydac DF BH/HC 60 M A 20 D 1.0 /-L220 1326149
Hydac DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-V-LED 1328975
Hydac DF ON 60 M A 5 BM 1.0 /-B6 1329406
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 C 1.0 300118
Hydac DF ON 60 M A 10 C 1.0 /-B6 304042
Hydac DF ON 60 M A 10 A 1.0 /-B6 304834
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 B 1.0 /-B6 307374
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-L24 311778
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 B 1.0 312909
Hydac DF ON 60 M A 5 C 1.0 313534
Hydac DF ON 60 M A 5 B 1.0 313716
Hydac DF ON 60 M A 10 A 1.0 314098
Hydac DF ON 60 M A 10 C 1.0 315025 
Hydac DF BH/HC 60 M A 10 C 1.0 /-B6 319035
Hydac DF ON 60 M A 20 A 1.0 /-B6 319110
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 D 1.0 /-LED 319186
Hydac DF ON 60 M A 20 C 1.0 /-B6 319759
Hydac DF BH/HC 60 M A 5 D 1.0 /-LED-B6 319945
Hydac DF BH/HC 110 M A 5 D 1.0 /-L24 1251685
Hydac DF ON 110 M A 3 D 1.0 /-L24-B6 1252141
Hydac DF ON 110 M A 20 D 1.0 /-L24 1253315
Hydac DF BH/HC 110 M A 5 D 1.0 /-LED 1260440
Hydac DF ON 110 M A 20 C 1.0 1261778
Hydac DF ON 110 M A 10 C 1.0 /-B6 1266058
Hydac DF ON 110 M A 20 B 1.0 /-B6 1266114
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 B 1.0 1266355
Hydac DF ON 110 M A 10 D 1.0 /-L220 1272180
Hydac DF ON 110 M A 5 C 1.0 /-V 1272458
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 D 1.0 /-L24 1272678
Hydac DF ON 110 M A 5 LE 1.0 /-B6 1273869
Hydac DF ON 110 M A 10 C 1.0 /-A2-B3 1274186
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 C 1.0 /-B6 1276080
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 C 1.0 /-W-B6 1276173
Hydac DF ON 110 M A 5 C 1.0 /-B6 1276420
Hydac DF BH/HC 110 M A 5 B 1.0 /-V 1276713
Hydac DF ON 110 M A 20 B 1.0 1277987
Hydac DF ON 110 M A 20 C 1.0 /-B6 1278667
Hydac DF ON 110 M A 5 D 1.0 /-L24 1280545
Hydac DF ON 110 M A 10 C 1.0 /-V-B6 1280860
Hydac DF BH/HC 110 M A 3 D 1.0 /-V-L24-B6 1281581
Hydac DF BH/HC 110 M A 3 LZ 1.0 /-AV 1281720
Hydac DF ON 110 M A 5 A 1.0 1281905
Hydac DF ON 110 M A 10 B 1.0 /-B6 1282432
Hydac DF ON 110 M A 3 A 1.0 1282650
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 D 1.0 /-V-L24 1283589
Hydac DF ON 110 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1283909
Hydac DF ON 110 M A 10 LZ 1.0 1285537
Hydac DF ON 110 M A 5 LZ 1.0 1285968
Hydac DF BH/HC 110 M A 5 D 1.0 /-V-LED 1286014
Hydac DF ON 110 M A 3 D 1.0 /-L24 1286433
Hydac DF ON 110 M A 10 B 1.0 /-A2-B3 1287995
Hydac DF BH/HC 110 M A 3 A 1.0 1288324
Hydac DF ON 110 M A 3 B 1.0 /-V 1290166
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 LE 1.0 /-B6 1292701
Hydac DF BH/HC 110 M A 20 D 1.0 /-L24 1296174
Hydac DF ON 110 M A 5 D 1.0 /-V-L24-B6 1298027
Hydac DF ON 110 M A 10 D 1.0 /-V-L24-B6 1298064
Hyda  DF ON 110 M A 5 B 1.0 /-B6 1298487
Hydac DF ON 110 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1300627
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 LE 1.0 /-V 1302127
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 C 1.0 /-V 1302166
Hydac DF BH/HC 110 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1303695
Hydac DF ON 110 M A 5 A 1.0 /-V 1305393
Hydac DF ON 110 M A 5 A 1.0 /-V-SFREE-B6 1307335
Hydac DF W 110 M A 25 A 1.0 1308451
Hydac DF ON 110 M A 5 A 1.0 /-SFREE 1310308
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 A 1.0 1311229
Hydac DF W/HC 110 M A 25 A 1.0 /-V-W 1312029
Hydac DF BH/HC 110 M A 3 C 1.0 1314243
Hydac DF W/HC 110 M A 25 B 1.0 /-V-B6 1315735
Hydac DF ON 110 M A 10 D 1.0 /-V-L24 1316765
Hydac DF ON 110 M A 20 D 1.0 /-L24-B6 1319951
Hydac DF ON 110 M A 10 C 1.0 /-V 1320983
Hydac DF ON 110 M A 3 B 1.0 /-B6 1322493 
Hydac DF ON 110 M A 10 BM 1.0 /-B6 1322622
Hydac DF W/HC 110 M A 25 D 1.0 /-V-L24 1323703
Hydac DF ON 110 M A 3 D 1.0 /-V-L24 1323704
Hydac DF ON 110 M A 10 B 1.0 1324418
Hydac DF ON 110 M A 20 D 1.0 /-V-L24 1326660
Hydac DF ON 110 M A 5 D 1.0 /-V-L24 1326661
Hydac DF ON 110 M A 5 A 1.0 /-V-B6 1326960
Hydac DF ON 110 M A 20 LZ 1.0 /-B6 1329473
Hydac DF BH/HC 110 M A 20 A 1.0 304870
Hydac DF ON 110 M A 20 A 1.0 /-B6 305879
Hydac DF ON 110 M A 10 C 1.0 310501
Hydac DF ON 110 M A 5 D 1.0 /-LED 311410
Hydac DF BH/HC 110 M A 20 C 1.0 311640
Hydac DF BH/HC 110 M A 10 C 1.0 311767
Hydac DF ON 110 M A 20 A 1.0 311826
Hydac DF ON 110 M A 10 D 1.0 /-L24 312663
Hydac DF ON 110 M A 5 C 1.0 316469
Hydac DF ON 110 M A 10 A 1.0 317648
Hydac DF ON 140 M A 10 B 1.0 1251361
Hydac DF ON 140 M A 10 C 1.0 /-B6 1261022
Hydac DF ON 140 M A 10 LZ 1.0 /-DB 1262007
Hydac DF W 140 M A 25 D 1.0 /-L24 1270235
Hydac DF BH/HC 140 M A 10 D 1.0 /-L24 1270831
Hydac DF W/HC 140 M A 25 B 1.0 /-B6 1271336
Hydac DF ON 140 M A 10 A 1.0 1280446
Hydac DF ON 140 M A 10 D 1.0 /-L24 1282069
Hydac DF ON 140 M A 20 C 1.0 /-B6 1282266 
Hydac DF ON 140 M A 3 D 1.0 /-L24 1283842
Hydac DF BH/HC 140 M A 3 B 1.0 1284184
Hydac DF ON 140 M A 10 D 1.0 /-LED 1284184
Hydac DF BH/HC 140 M A 5 A 1.0 1289519
Hydac DF ON 140 M A 20 A 1.0 /-B6 1297442
Hydac DF W/HC 140 M A 25 A 1.0 1301833
Hydac DF BH/HC 140 M A 3 C 1.0 1302250
Hydac DF BH/HC 140 M A 20 A 1.0 1302745
Hydac DF BH/HC 140 M A 3 B 1.0 /-V 1302830
Hydac  DF ON 140 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1303427
Hydac DF BH/HC 140 M A 10 A 1.0 /-V 1303568
Hydac DF ON 140 M A 20 D 1.0 /-L24-B6 1305729
Hydac DF ON 140 M A 3 B 1.0 /-V-B6 1307159
Hydac DF ON 140 M A 20 A 1.0 /-B6 1307805
Hydac DF ON 140 M A 20 B 1.0 /-B6 1308165
Hydac DF ON 140 M A 5 B 1.0 /-B6 1311946
Hydac DF ON 140 M A 3 C 1.0 /-B6 1318949
Hydac DF BH/HC 140 M A 5 D 1.0 /-L24 1319117
Hydac DF ON 140 M A 10 LZ 1.0 /-V-AV 1321092
Hydac DF ON 140 M A 5 A 1.0 1322789
Hydac DF ON 140 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1303427
Hydac DF BH/HC 140 M A 10 A 1.0 /-V 1303568
Hydac DF ON 140 M A 20 D 1.0 /-L24-B6 1305729
Hydac DF ON 140 M A 3 B 1.0 /-V-B6 1307159
Hydac DF ON 140 M A 20 A 1.0 /-B6 1307805
Hydac DF ON 140 M A 20 B 1.0 /-B6 1308165
Hydac DF ON 140 M A 5 B 1.0 /-B6 1311946
Hydac DF ON 140 M A 3 C 1.0 /-B6 1318949
Hydac DF BH/HC 140 M A 5 D 1.0 /-L24 1319117
Hydac DF ON 140 M A 10 LZ 1.0 /-V-AV 1321092
Hydac DF ON 140 M A 5 A 1.0 1322789
Hydac DF ON 140 M A 20 D 1.0 /-L24 1323454
Hydac DF BH/HC 140 M A 10 BM 1.0 1325555
Hydac DF ON 140 M A 20 A 1.0 1325740
Hydac DF ON 140 M A 5 D 1.0 /-L24 1330121
Hydac DF ON 140 M A 5 A 1.0 /-B6 1330517
Hydac DF BH/HC 140 M A 10 C 1.0 303530
Hydac DF ON 140 M A 10 D 1.0 /-L220-B6 305966
Hydac DF BH/HC 140 M A 20 C 1.0 307505
Hydac DF ON 140 M A 10 B 1.0 /-B6 311830
Hydac DF W 140 M A 25 C 1.0 /-B6 313684
Hydac DF BH/HC 140 M A 5 C 1.0 315023
Hydac DF ON 140 M A 10 C 1.0 317455
Hydac DF BH/HC 140 M A 5 D 1.0 /-LED 317658 31588
Hydac DF ON 160 M A 20 D 1.0 /-V-L24-B6 1274342
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 D 1.0 /-L24 1275708
Hydac DF ON 160 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1278510
Hydac DF ON 160 M A 10 B 1.0 /-B6 1279317
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 A 1.0 1279606
Hydac DF ON 160 M A 20 D 1.0 /-L110-B6 1279656
Hydac DF W/HC 160 M A 25 A 1.0 1280786
Hydac DF ON 160 M A 10 D 1.0 /-L220 1280983
Hydac DF BH/HC 160 M A 3 C 1.0  1281350
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 C 1.0  1281351 
Hydac DF ON 160 M A 10 D 1.0 /-L24  1281732 
Hydac DF ON 160 M A 10 A 1.0 /-B3  1282875 
Hydac DF BH/HC 160 M A 3 B 1.0  1283975 
Hydac DF BH/HC 160 M A 20 A 1.0  1284022 
Hydac DF ON 160 M A 10 C 1.0  1286205 
Hydac DF ON 160 M A 5 LZ 1.0  1286299 
Hydac DF ON 160 M A 10 B 1.0 1291516
Hydac DF BH/HC 160 M A 3 A 1.0 1293189
Hydac DF ON 160 M A 5 C 1.0 /-B6 1293190
Hydac DF BH/HC 160 M A 5 D 1.0 /-L24 1294022
Hydac DF ON 160 M A 5 A 1.0 /-B6 1295271
Hydac DF ON 160 M A 20 C 1.0 1296043
Hydac DF BH/HC 160 M A 3 D 1.0 /-L24 1296831
Hydac DF ON 160 MHA 10 LE 1.0 /-B6 1297159
Hydac DF ON 160 M A 10 A 1.0 1297530
Hydac DF ON 160 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1299558
Hydac DF BH/HC 160 M A 3 A 1.0 /-V 1299658
Hydac DF ON 160 M A 10 C 1.0 /-B6 1303693
Hydac DF ON 160 M A 5 D 1.0 /-L24 1303794
Hydac DF ON 160 M A 5 D 1.0 /-V-L24-B6 1303833
Hydac DF ON 160 M A 5 D 1.0 /-LED-B6 1305043
Hydac DF ON 160 M A 20 B 1.0 1306237
Hydac DF ON 160 M A 20 D 1.0 /-L24 1307886
Hydac DF ON 160 M A 5 C 1.0 1308163
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 C 1.0 /-B6 1310320
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 D 1.0 /-LED 1311704 
Hydac DF BH/HC 160 MHA 5 D 1.0 /-L24 1312592
Hydac DF BH/HC 160 M A 20 C 1.0 /-B6 1312772
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 LE 1.0 1316968
Hydac DF BH/HC 160 MHA 3 C 1.0 1319698
Hydac DF ON 160 MHA 20 B 1.0 /-B6 1319863
Hydac DF ON 160 M A 10 LZ 1.0 /-V-B6 1320309
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 D 1.0 /-L24-A2 1320880
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 D 1.0 /-V-L24 1320914
Hydac DF ON 160 M A 20 D 1.0 /-L24-B6 1321183
Hydac DF ON 160 M A 3 C 1.0 /-B6 1321303
Hydac DF BH/HC 160 M A 10 D 1.0 /-SFREE-L24 1321802
Hydac DF ON 160 MHA 20 B 1.0 1322560
Hydac DF ON 160 M A 10 A 1.0 /-B6 1322924
Hydac DF ON 160 M A 5 B 1.0 1323249
Hydac DF ON 160 M A 3 D 1.0 /-L24-B6 1325037
Hydac DF BH/HC 160 M A 20 LZ 1.0 /-B6 1325596
Hydac DF W/HC 160 M A 50 D 1.0 /-L24-B6 1326032
Hydac DF BH/HC 160 M A 20 BM 1.0 /-V-SO184 1327284
Hydac DF BH/HC 160 M A 5 C 1.0 1328314
Hydac DF ON 160 M A 20 LZ 1.0 /-B6 1329472
Hydac DF BH/HC 160 M A 20 LZ 1.0 1329751
Hydac DF 240 M A XX A 1.0 1265387
Hydac DF 240 M A XX A 1.0 /-B6 1265388
Hydac DF 240 M A XX A 1.0 /-V 1263984
Hydac DF 240 M A XX A 1.0 /-V-B6 1265389
Hydac DF 240 MHA XX A 1.0 1282726
Hydac DF 240 MHA XX A 1.0 /-B6 1328400
Hydac DF ON 240 M A 5 LE 1.0 /-B6 1274741
Hydac DF BH/HC 240 M A 5 C 1.0 1276868
Hydac DF ON 240 M A 10 A 1.0 1277037
Hydac DF ON 240 M A 10 A 1.0 /-B6 1277039
Hydac DF ON 240 M A 10 C 1.0 1277204
Hydac DF BH/HC 240 M A 10 D 1.0 /-L24 1277205
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-L220 1280984
Hydac DF ON 240 M A 5 LZ 1.0 1285536
Hydac DF ON 240 M A 5 C 1.0 1285594
Hydac DF BH/HC 240 M A 10 D 1.0 /-LED 1286896
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-V-L24 1290089
Hydac DF ON 240 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1291529
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-L220-B6 1291937
Hydac DF BH/HC 240 M A 3 C 1.0 1293203
Hydac DF BH/HC 240 M A 10 C 1.0 1293204
Hydac DF ON 240 M A 10 C 1.0 /-B6 1296506
Hydac DF ON 240 M A 20 C 1.0 /-V 1298608
Hydac DF ON 240 M A 20 A 1.0 1301189
Hydac DF ON 240 M A 5 A 1.0 1302022
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1306737
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-L24 1307106
Hydac DF ON 240 M A 20 B 1.0 1308906
Hydac DF ON 240 M A 5 D 1.0 /-LED-B6 1312672
Hydac DF ON 240 M A 10 B 1.0 1312859
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-LED-B6 1312945
Hydac DF ON 240 MHA 10 D 1.0 /-L24 1314473
Hydac DF ON 240 M A 10 D 1.0 /-LED 1315115
Hydac DF ON 240 M A 10 B 1.0 /-V-B6 1316803
Hydac DF W/HC 240 M A 50 C 1.0 /-B6 1320173
Hydac DF BH/HC 240 M A 3 A 1.0 1321268
Hydac DF BH/HC 240 M A 5 B 1.0 1323366
Hydac DF BH/HC 240 M A 5 A 1.0 /-V-SFREE 1325622
Hydac DF BH/HC 240 M A 5 A 1.0 /-SFREE 1325624
Hydac DF ON 240 M A 5 A 1.0 /-B6 1325846
Hydac DF ON 240 MHA 5 D 1.0 /-L24-B6 1328399
Hydac DF BH/HC 240 M A 20 A 1.0 1329657
Hydac DF BH/HC 240 M A 3 D 1.0 /-V-L24 1330846
Hydac DF ON 280 M A 10 LE 1.0 /-A2-B3 1273868
Hydac DF ON 280 M A 10 D 1.0 /-L24-B6 1284213
Hydac DF ON 280 M A 10 D 1.0 /-L24 1285289
Hydac DF ON 280 M A 10 A 1.0 /-V-B6 1293256
Hydac DF ON 280 M A 10 C 1.0 1297374
Hydac DF BH/HC 280 M A 10 B 1.0 1298786
Hydac DF BH/HC 280 M A 10 D 1.0 /-L24 1299454
Hydac DF BH/HC 280 M A 3 D 1.0 /-L24 1300022
Hydac DF BH/HC 280 M A 5 D 1.0 /-L24 1300324
Hydac DF ON 280 M A 5 D 1.0 /-L24-B6 1300913
Hydac DF ON 280 M A 5 D 1.0 /-V-L24-B6 1302524
Hydac DF W/HC 280 M A 100 A 1.0 1303123
Hydac DF ON 280 M A 10 B 1.0 1305753
Hydac DF BH/HC 280 M A 20 D 1.0 /-V-L24 1306866
Hydac DF ON 280 M A 3 B 1.0 /-B6 1309932
Hydac DF ON 280 M A 10 C 1.0 / -A2-B3 1310545
Hydac DF ON 280 M A 3 D 1.0 /-L24-B6 1313244
Hydac DF BH/HC 280 M A 10 C 1.0 1313774
Hydac DF ON 280 M A 10 B 1.0 /-B6 1318402
Hydac DF ON 280 M A 10 A 1.0 1318769
Hydac DF BH/HC 280 MHA 5 D 1.0 /-L24 1323353
Hydac DF BH/HC 280 M A 10 LE 1.0 1323879 


DF...Q E - high pressure up to 315 bar 

Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 B 1.0 /-B6 1250077
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 C 1.0 1251318
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 D 1.0 /-LED-B6 1251581
Hydac DF ON 30 Q E 20 C 1.0 1252391
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 B 1.0 1253164
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 A 1.0 1253399
Hydac DF ON 30 Q E 20 C 1.0 /-B6 1260101
Hydac DF ON 30 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 1260525
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 LE 1.0 1260639
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 LE 1.0 1260642
Hydac DF ON 30 Q E 10 C 1.0 /-B6 1260671
Hydac DF ON 30 Q E 10 A 1.0 1260742
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 D 1.0 /-LED 1261202
Hydac DF W 30 Q E 25 B 1.0 /-B6 1261235
Hydac DF ON 30 Q E 3 B 1.0 1264320
Hydac DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 /-B6 1264829
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 A 1.0 /-B6 1266542
Hydac DF W 30 Q E 100 A 1.0 1266756
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 D 1.0 /-L24 1267058
Hydac DF ON 30 Q E 20 B 1.0 /-B6 1268108
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 C 1.0 1270428
Hydac DF ON 30 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1270958
Hydac DF ON 30 Q E 5 B 1.0 1272632
Hydac DF ON 30 Q E 20 D 1.0 /-L24 1272651
Hydac DF ON 30 Q E 3 A 1.0 1273891
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 D 1.0 /-LED 1274076
Hydac DF ON 30 Q E 3 BM 1.0 /-B6 1274434
Hydac DF ON 30 Q E 10 B 1.0 /-V 1274474
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 BM 1.0 1277396
Hydac DF ON 30 Q E 10 BM 1.0 1277531
Hydac DF ON 30 Q E 5 D 1.0 /-L220 1277821
Hydac DF W 30 Q E 50 C 1.0 1290982
Hydac DF ON 30 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1293246
Hydac  DF ON 30 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6-SO184 1295841
Hydac DF ON 30 Q E 5 A 1.0 /-B6 1295973
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 LE 1.0 1296193
Hydac DF ON 30 Q E 3 D 1.0 /-L24 1298100
Hydac DF ON 30 Q E 10 C 1.0 /-A2-B3-SO184 1298449
Hydac DF ON 30 Q E 20 A 1.0 /-B3 1302422
Hydac DF ON 30 Q E 10 BM 1.0 /-B6 1303296
Hydac DF ON 30 Q E 10 LE 1.0 1305266
Hydac DF ON 30 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1306703
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-V-L220 1308856
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 LZ 1.0 1308924
Hydac DF ON 30 Q E 3 C 1.0 1310452
Hydac DF ON 30 Q E 20 A 1.0 1311877
Hydac DF ON 30 Q E 5 B 1.0 /-B6 1312857
Hydac DF ON 30 Q E 5 B 1.0 /-V 1312969
Hydac DF W 30 Q E 50 A 1.0 1313036
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 A 1.0 1314031
Hydac DF W 30 Q E 25 A 1.0 1314072
Hydac  DF W 30 Q E 25 D 1.0 /-L24-B6 1314519
Hydac DF ON 30 Q E 3 B 1.0 /-V-B6 1315661
Hydac DF ON 30 Q E 3 A 1.0 /-B6 1320568
Hydac DF ON 30 Q E 10 B 1.0 /-A2-B3-SO184 1320893
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 B 1.0 /-SO184 1320894
Hydac DF ON 30 Q E 5 C 1.0 /-B6 1321869
Hydac DF ON 30 Q E 5 LZ 1.0 1324567
Hydac DF W 30 Q E 100 D 1.0 /-L24 1326085
Hydac DF ON 30 Q E 20 D 1.0 /-L24-A2-B3 1326097
Hydac DF W 30 Q E 25 B 1.0 1327136
Hydac DF ON 30 Q E 10 A 1.0 /-B6-SO184 1327314
Hydac DF ON 30 Q E 3 C 1.0 /-B6 1327833
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 LZ 1.0 1328568
Hydac DF ON 30 Q E 20 B 1.0 /-V 1328821
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-B6 1328894
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L110 1330193
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1331003
Hydac DF BH/HC 30 Q E 20 D 1.0 /-L110 300094
Hydac DF ON 30 Q E 10 B 1.0 /-B6 301004
Hydac DF BH/HC 30 Q E 3 D 1.0 /-L110 301189
Hydac DF BH/HC 30 Q E 20 D 1.0 /-L24 301719
Hydac DF ON 30 Q E 5 C 1.0 303533
Hydac DF W 30 Q E 25 D 1.0 /-L24 304853
Hydac DF ON 30 Q E 5 D 1.0 /-L24 305881
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 D 1.0 /-L24 306442
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 C 1.0 310534
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 D 1.0 /-L24 310717
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 A 1.0 310723
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 D 1.0 /-LED 312295
Hydac DF ON 30 Q E 10 C 1.0 313709
Hydac DF BH/HC 30 Q E 10 B 1.0 314242
Hydac DF ON 30 Q E 10 B 1.0 315375
Hydac DF ON 30 Q E 20 B 1.0 315836
Hydac DF ON 30 Q E 10 A 1.0 /-B6 315997
Hydac DF ON 30 Q E 10 A 1.0 /-V-B6 316129
Hydac DF BH/HC 30 Q E 20 B 1.0 316151
Hydac DF BH/HC 30 Q E 5 B 1.0 316842
Hydac DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 317935
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24 317986
Hydac DF W 30 Q E 100 A 1.0 /-V 318954
Hydac DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 319057
Hydac DF ON 60 Q E 10 BM 1.0 /-B6 1250025
Hydac DF ON 60 Q E 5 C 1.0 1250590
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-LED 1251907
Hydac DF ON 60 Q E 10 C 1.0 /-B6 1252185
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 B 1.0 1252458
Hydac DF ON 60 Q E 20 C 1.0 /-B6 1253280
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 B 1.0 /-B6 1260967
Hydac DF ON 60 Q E 20 D 1.0 /-LED 1261030
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 A 1.0 1261701
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 C 1.0 /-B6 1261822
Hydac DF ON 60 Q E 10 B 1.0 1262875
Hydac DF ON 60 Q E 3 D 1.0 /-L24 1264669
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 1265057
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-LED 1265148
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 C 1.0 1265534
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-LED-B6 1266248
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-L24 1266530
Hydac DF BH/HC 60 Q E 20 D 1.0 /-L48 1266759
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 A 1.0 1268242
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 D 1.0 /-LED 1271544
Hydac DF ON 60 Q E 3 C 1.0 /-A2 1272212
Hydac DF ON 60 Q E 20 D 1.0 /-L24 1272650
Hydac DF ON 60 Q E 5 A 1.0 /-B6 1273772
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L24 1275720
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 LZ 1.0 /-DB-B6 1275922
Hydac DF ON 60 Q E 3 B 1.0 1276434
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1278972
Hydac DF ON 60 Q E 10 C 1.0 /-V-B6 1281775

Hydac DF ON 60 Q E 20 A 1.0 1281820
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 BM 1.0 1284660
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 LZ 1.0 1285837
Hydac DF ON 60 Q E 3 A 1.0 /-B6 1286168
Hydac DF ON 60 Q E 5 D 1.0 /-L24 1286280
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 LZ 1.0 /-B6 1286293
Hydac DF ON 60 Q E 5 D 1.0 /-L220 1286316
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1286560
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 A 1.0 /-B6 1287986
Hydac DF ON 60 Q E 3 C 1.0 /-A2-B3 1290394
Hydac DF ON 60 Q E 10 LZ 1.0 /-B6 1291348
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 LE 1.0 1294867
Hydac DF ON 60 Q E 10 A 1.0 1296765
Hydac DFP ON 60 Q B 3 BM 1.0 /-V-W 1297990
Hydac DF ON 60 Q E 3 C 1.0 /-B6 1299372
Hydac DF ON 60 Q E 5 BM 1.0 /-V-B6 1299770
Hydac DF ON 60 Q E 3 B 1.0 /-B6 1300571
Hydac DF ON 60 Q E 5 B 1.0 /-B6 1300997
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1305681
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1305724
Hydac DF ON 60 Q E 3 D 1.0 /-LED 1306370
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 D 1.0 /-LED 1306757
Hydac DF BH/HC 60 Q E 20 B 1.0 1306937
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-V-LED 1308718
Hydac DF BH/HC 60 Q E 20 A 1.0 1309224
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 A 1.0 /-V-B6 1311890
Hydac DF ON 60 Q E 10 B 1.0 /-V 1312466
Hydac DF ON 60 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1314892
Hydac DF ON 60 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1315149
Hydac DF ON 60 Q E 5 D 1.0 /-L24-A2-B3 1315457
Hydac DF W/HC 60 Q E 25 D 1.0 /-L24-A2-B3 1316321
Hydac DF ON 60 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1319926
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 B 1.0 /-V 1321167
Hydac DF ON 60 Q E 10 B 1.0 /-B6 1323889
Hydac DF ON 60 Q E 20 D 1.0 /-V-L24 1325038
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-SFREE-L24-B6 1325175
Hydac DF ON 60 Q E 20 B 1.0 /-B6-SO184 1326549
Hydac DF ON 60 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1328866
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1329570
Hydac DF OH/PS 60 Q E 10 C 1.0 /-W 1330257
Hydac DF W/HC 60 Q E 25 D 1.0 /-L24-B6 1330426
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L24-A2-B3 1330428
Hydac DF W/HC 60 Q E 25 C 1.0 /-B6 1330575
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 D 1.0 /-L24 301782
Hydac DF BH/HC 60 Q E 20 C 1.0 301875
Hydac DF BH/HC 60 Q E 20 C 1.0 /-B6 303351
Hydac DF ON 60 Q E 20 A 1.0 /-B6 303360
Hydac DF ON 60 Q E 10 C 1.0 305870
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 C 1.0 310826
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 C 1.0 312061
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 B 1.0 313143
Hydac DF ON 60 Q E 20 B 1.0 315863
Hydac DF ON 60 Q E 10 LE 1.0 316499
Hydac DF W 60 Q E 25 B 1.0 317287
Hydac DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-LED-B6 318848
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L220 318913
Hydac DF BH/HC 60 Q E 3 D 1.0 /-L24 319203
Hydac DF BH/HC 60 Q E 10 LE 1.0 319409
Hydac DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 319442
Hydac DF ON 60 Q E 10 A 1.0 /-B6 319814
Hydac DF BH/HC 110 Q E 20 D 1.0 /-L24 1250963
Hydac DF ON 110 Q E 5 B 1.0 /-B6 1251393 
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 1252735
Hydac DF ON 110 Q E 3 A 1.0 1252789
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 B 1.0 1253345
Hydac DF ON 110 Q E 5 C 1.0 /-B6 1253397
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 C 1.0 1260002
Hydac DF ON 110 Q E 20 D 1.0 /-L220 1261854
Hydac DF ON 110 Q E 5 D 1.0 /-L24 1262121
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 B 1.0 /-B6 1262888
Hydac DF ON 110 Q E 10 A 1.0 1263803
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 D 1.0 /-L24 1264158
Hydac DF ON 110 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1264263
Hydac DF ON 110 Q E 10 B 1.0 1264809
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 D 1.0 /-LED 1265096
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 C 1.0 /-B6 1265916
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 D 1.0 /-L110 1268214
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-L24 1268407
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 A 1.0 1268897
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 1270574
Hydac DF ON 110 Q E 3 C 1.0 /-B6 1271185
Hydac DF ON 110 Q E 3 C 1.0 /-A2 1271254
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-LED 1271868
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 LE 1.0 1272128
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1272356
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 D 1.0 /-L24 1273007
Hydac DF ON 110 Q E 10 C 1.0 /-B6 1274048
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 D 1.0 /-LED 1274100
Hydac DF ON 110 Q E 3 LZ 1.0 /-DB-B6 1275825
Hydac DF ON 110 Q E 3 C 1.0 1277312
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 B 1.0 1277470
Hydac DF ON 110 Q E 3 B 1.0 1277615
Hydac DF ON 110 Q E 5 D 1.0 /-L220 1277818
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-V-L110 1279301
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 LZ 1.0 /-DB 1281095
Hydac DF ON 110 Q E 20 C 1.0 1281700
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 LE 1.0 1285058
Hydac DF ON 110 Q E 5 LE 1.0 /-B6 1286152
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1286666
Hydac DF ON 1320 Q E 3 A 2.0 1286722
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 A 1.0 /-B6 1288511
Hydac DF ON 110 Q E 3 B 1.0 /-A2-B3 1290395
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 LE 1.0 1290911
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 A 1.0 /-V 1291421
Hydac DF BH/HC 110 Q E 20 D 1.0 /-W-L24 1292262
Hydac DF ON 110 Q E 5 A 1.0 1292983
Hydac DF BH/HC 990 Q E 3 LE 2.0 1293613
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L110 1297871
Hydac DF W/HC 110 Q E 25 D 1.0 /-L24 1298791
Hydac DF ON 110 Q E 5 B 1.0 /-V-B6 1298972
Hydac DF ON 110 Q E 10 B 1.0 /-V 1299660
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-L220 1299850
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 B 1.0 1301442
Hydac DF ON 110 Q E 20 C 1.0 /-B6 1304067
Hydac DF ON 110 Q E 20 B 1.0 /-V-B6 1304892
Hydac DF ON 110 Q E 3 D 1.0 /-L24 1305440
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 A 1.0 /-V 1306137
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-W-L24 1306622
Hydac DF BH/HC 990 Q E 5 A 2.0 1308261
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 C 1.0 /-V 1313373
Hydac DF ON 110 Q E 3 D 1.0 /-L220-A2-B3 1314112
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-L220-A2-B3 1314114
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1316051
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1316920
Hydac DF ON 110 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1319715
Hydac DF W/HC 110 Q E 200 A 1.0 1320210
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-B6 1320315
Hydac DF ON 110 Q E 5 B 1.0 1320320
Hydac DF ON 110 Q E 3 D 1.0 /-LED 1320665
Hydac DF W/HC 110 Q E 50 B 1.0 1323351
Hydac DF W 110 Q E 100 A 1.0 1323414
Hydac DF ON 110 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1323614
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 C 1.0 /-A2-SO184 1325802
Hydac DF ON 110 Q E 10 D 1.0 /-SFREE-L24-B6 1325882
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 A 1.0 /-V 1326515
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 D 1.0 /-V-LED 1326873
Hydac DF W/HC 110 Q E 25 D 1.0 /-W-L110 1327130
Hydac DF ON 110 Q E 20 D 1.0 /-L24 1327322
Hydac DF ON 110 Q E 10 A 1.0 /-SFREE-B6 1327887
Hydac DF ON 110 Q E 10 B 1.0 /-V-B6 1328530
Hydac DF ON 110 Q E 10 B 1.0 /-SFREE 1328882
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 A 1.0 /-B61330033
Hydac DF BH/HC 110 Q E 3 B 1.0 /-V-B6 1330497
Hydac DF BH/HC 110 Q E 20 C 1.0 /-B6 301191
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 A 1.0 301223
Hydac DF ON 110 Q E 20 A 1.0 /-B6 303361
Hydac DF BH/HC 110 Q E 20 C 1.0 304228
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 A 1.0 304571
Hydac DF ON 110 Q E 5 C 1.0 304737
Hydac DF ON 110 Q E 10 C 1.0 311406
Hydac DF BH/HC 110 Q E 5 C 1.0 312420
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 C 1.0 313218
Hydac DF ON 110 Q E 10 A 1.0 /-B6 314120
Hydac DF ON 110 Q E 10 B 1.0 /-B6 314388
Hydac DF ON 110 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 319523
Hydac DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L24 319571
Hydac DF ON 140 Q E 20 D 1.0 /-L220 1250474
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 D 1.0 /-L220 1251949
Hydac DF ON 140 Q E 10 C 1.0 /-B6 1252353
Hydac DF ON 140 Q E 10 A 1.0 1252392
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 A 1.0 1252490
Hydac DF ON 140 Q E 5 B 1.0 /-B6 1253363 
Hydac DF ON 140 Q E 10 A 1.0 /-B6 1261835
Hydac DF BH/HC 140 Q E 20 B 1.0 /-B6 1262388
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1264825
Hydac DF ON 140 Q E 10 C 1.0 /-V 1265194
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 D 1.0 /-W-L24 1265361
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 /-B6 1265862
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 C 1.0 /-B6 1269997
Hydac DF W 140 Q E 25 D 1.0 /-L24 1270233
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 1271822
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 D 1.0 /-L24 1273024
Hydac DF ON 140 Q E 10 LZ 1.0 /-DB-B6 1275921
Hydac DF ON 140 Q E 20 A 1.0 1275944
Hydac DF ON 140 Q E 5 C 1.0 /-B6 1276934
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 D 1.0 /-LED 1278714
Hydac DF ON 140 Q E 5 D 1.0 /-LED 1280198
Hydac DF ON 140 Q E 20 C 1.0 1281699
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 /-A2-B3 1283934
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-L24 1286059
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24 1286092
Hydac DF ON 140 Q E 20 D 1.0 /-LED-B6-SO184 1293443
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 /-A2-B3 1283934
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-L24 1286059
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24 1286092
Hydac DF ON 140 Q E 20 D 1.0 /-LED-B6-SO184 1293443
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 LE 1.0 1293692
Hydac DF ON 140 Q E 5 A 1.0 /-B6 1293712
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 /-A2-B3 1283934
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-L24 1286059
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24 1286092
Hydac DF ON 140 Q E 20 D 1.0 /-LED-B6-SO184 1293443
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 LE 1.0 1293692
Hydac DF ON 140 Q E 5 A 1.0 /-B6 1293712
Hydac DF ON 140 Q E 5 A 1.0 1297703
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1298880
Hydac DF ON 140 Q E 3 C 1.0 /-B6 1302270 
Hydac DF W/HC 140 Q E 25 C 1.0 /-B6  1302333
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1303345
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1304100
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-A2-B3 1305790
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 B 1.0 1306074
Hydac DF W/HC 140 Q E 25 D 1.0 /-L220-A2-B3 1306236
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-L220-B6 1306253
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 C 1.0 1307210
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1307857
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-SO184 1311319
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 LE 1.0 1311928
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 A 1.0 1312230
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L220-B6 1312257
Hydac DF ON 140 Q E 10 B 1.0 /-V 1313178
Hydac DF ON 140 Q E 5 B 1.0 /-V 1313179
Hydac DF ON 140 Q E 3 C 1.0 1316227
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1318168
Hydac DF ON 140 Q E 3 B 1.0 /-B6 1319850
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 B 1.0 1321473 
Hydac DF ON 140 Q E 20 D 1.0 /-L24 1321755
Hydac DF ON 140 Q E 3 B 1.0 1322559
Hydac DF ON 140 Q E 20 C 1.0 /-B6 1322854
Hydac DF ON 140 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1323508
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 LE 1.0 1323836
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-B6 1325363
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 BM 1.0 1325554
Hydac DF ON 140 Q E 5 D 1.0 /-L24-SO184 1328264
Hydac DF ON 140 Q E 5 B 1.0 1329655
Hydac DF BH/HC 140 Q E 3 D 1.0 /-LED 1329984
Hydac DF BH/HC 140 Q E 10 C 1.0 300535
Hydac DF BH/HC 140 Q E 20 B 1.0 303301
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 D 1.0 /-L24 309000 
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 C 1.0 /-B6 314082
Hydac DF BH/HC 140 Q E 5 A 1.0 316372
Hydac DF BH/HC 140 Q E 20 C 1.0 317106
Hydac DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 319443
Hydac DF ON 160 Q E 10 C 1.0 /-B6 1250134
Hydac DF BH/HC 160 Q E 20 D 1.0 /-L220-B6 1250598
Hydac DF ON 160 Q E 5 C 1.0 1250613
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 B 1.0 1250695
Hydac DF ON 160 Q E 5 C 1.0 /-B6 1251307
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-L24 1251328
Hydac  DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-LED 1252130
Hydac DF ON 160 Q E 5 B 1.0 /-B6 1252672
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 B 1.0 /-B6 1260294
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 B 1.0 1260865
Hydac DF BH/HC 160 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 1260920
Hydac DF W 160 Q E 25 B 1.0 /-B6 1261236
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 C 1.0 /-V 1262792
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-L24 1262822
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-B6 1264377
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-L24-B6 1264656
Hydac DF ON 160 Q E 3 B 1.0 1264758
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 C 1.0 /-B6 1266968
Hydac DF ON 160 Q E 10 B 1.0 1268459
Hydac DF ON 160 Q E 10 B 1.0 /-B6 1268470
Hydac DF ON 160 Q E 10 C 1.0 /-A2-B3 1272215
Hydac DF ON 160 Q E 3 C 1.0 /-B6 1273983
Hydac DF ON 160 Q E 20 A 1.0 1274470
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 B 1.0 1275812
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 A 1.0 /-V 1276428
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 
Hydac  DF BH/HC 160 Q E 10 C 1.0 /-V 1278163
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-L110-B6 1278532
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 A 1.0 1279093
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 D 1.0 /-L24 1280299
Hydac DF ON 160 Q E 5 A 1.0 1282424    
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 A 1.0 /-OAI 1282938
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 LE 1.0 1285269
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 C 1.0 /-OAI 1286515
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 LE 1.0 1288569
Hydac DF ON 160 Q E 3 A 1.0 /-B6 1289650
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-LED-OAI 1291113
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 1292217
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 D 1.0 /-LED 1293509
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 C 1.0 /-V-B6 1293882
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 A 1.0 1293903
Hydac DF ON 160 Q E 3 A 1.0 /-B6-OAI 1294783
Hydac DF ON 160 Q E 3 D 1.0 /-L24-A2-B3 1295776
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-L110 1296970
Hydac DF W/HC 160 Q E 25 D 1.0 /-L24 1300187
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-L220-B6-OAI 1300813
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1300814
Hydac DF ON 160 Q E 3 D 1.0 /-L220 1303295
Hydac DF ON 160 Q E 10 LZ 1.0 /-B6 1308383
Hydac DF W/HC 160 Q E 25 D 1.0 /-L220-B6-OAI 1308908
Hydac DF ON 160 Q E 10 BM 1.0 /-B6 1309091
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-L24-OAI 1309556
Hydac DF BH/HC 160 Q E 20 B 1.0 1309957
Hydac DF ON 160 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1310971
Hydac DF ON 160 Q E 10 A 1.0 /-V 1311320
Hydac DF ON 160 Q E 3 D 1.0 /-L220-A2-B3 1312195
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-L220-A2-B3 1312249
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 LZ 1.0 /-AV 1312676
Hydac DF ON 160 Q E 3 B 1.0 /-B6 1314058
Hydac DF ON 160 Q E 20 C 1.0 /-B6 1315576 
Hydac DF ON 160 Q E 20 B 1.0 /-V 1316095
Hydac DF W/HC 160 Q E 100 B 1.0 1316661
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-L24-OAI 1316915
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-V-L24-B6 1319699
Hydac DF ON 160 Q E 20 B 1.0 /-B6 1319851
Hydac DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 1320810
Hydac DF ON 160 Q E 20 C 1.0 1322097
Hydac DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-L24-OAI 1322983
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-LED 1323307
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1323852
Hydac DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-V-L24-B6 1323935
Hydac DF ON 160 Q E 5 D 1.0 /-V-L24-OAI 1324030
Hydac DF ON 160 Q E 5 C 1.0 /-V-OAI 1326398
Hydac DF ON 160 Q E 10 A 1.0 /-SFREE-B6 1327602
Hydac DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-L24 1328869
Hydac DF ON 160 Q E 10 D 1.0 /-V-LED-B6 1328976
Hydac DF BH/HC 160 Q E 20 A 1.0 302148
Hydac DF ON 160 Q E 20 A 1.0 /-B6 303362
Hydac DF BH/HC 160 Q E 20 D 1.0 /-L24 306191
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-L24 311869
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 C 1.0 312713
Hydac DF ON 160 Q E 10 C 1.0 313093
Hydac DF ON 160 Q E 10 A 1.0 313385
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 C 1.0 313822
Hydac DF ON 160 Q E 10 A 1.0 /-B6 313980
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 317009
Hydac DF BH/HC 160 Q E 3 C 1.0 319385
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-LED 319677
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-L24 319919
Hydac DF BH/HC 160 Q E 10 A 1.0 312827 
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-V-L48 1250071
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 B 1.0 /-B6 1250285
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 D 1.0 /-L24 1250434
Hydac DF ON 240 Q E 5 B 1.0 /-B6 1252673
Hydac DF ON 240 Q E 10 A 1.0 /-V 1252871
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 D 1.0 /-L110 1253333
Hydac DF ON 240 Q E 10 B 1.0 /-B6 1260579
Hydac DF BH/HC 240 Q E 20 B 1.0 /-B6 1261161
Hydac DF ON 240 Q E 10 BM 1.0 /-B6 1261977
Hydac DF ON 240 Q E 20 A 1.0 /-B6 1262057
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 D 1.0 /-L24 1262420
Hydac DF ON 240 Q E 10 B 1.0 1264757
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 D 1.0 /-V-L24 1264795
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 D 1.0 /-V-L24 1264856
Hydac DF ON 240 Q E 10 BM 1.0 /-V-W-B6 1265070
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-W-L24 1266262
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 C 1.0 /-B6 1266357
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 1266536
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 D 1.0 /-LED 1266743 
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 B 1.0 1266998
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-L220 1268606
Hydac DF BH/HC 240 Q E 20 C 1.0 /-B6 1271977
Hydac DF ON 240 Q E 10 C 1.0 /-OAI 1272975
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-V-LED-B6 1273362
Hydac DF ON 240 Q E 5 C 1.0 1274857
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-LED-OAI 1275326
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-L24 1275372
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 B 1.0 1275444
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 D 1.0 /-LED-OAI 1275446
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 A 1.0 /-V 1276429
Hydac DF ON 240 Q E 5 A 1.0 /-B6 1277874
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6-OAI 1279208
Hydac DF ON 240 Q E 5 A 1.0 1284829
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 D 1.0 /-L48 1287513
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 LZ 1.0 1288264
Hydac DF ON 240 Q E 3 C 1.0 /-B6-SO184 1288571
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-OAI 1293322
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 C 1.0 /-SO184 1293881
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 D 1.0 /-LED 1293992
Hydac DF ON 240 Q E 5 LZ 1.0 1294133
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-L110 1294316
Hydac DF ON 240 Q E 3 A 1.0 /-B6-OAI 1294782
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1295363
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 D 1.0 /-V-L24-OAI 1295919
Hydac DF BH/HC 240 Q E 20 A 1.0 /-B6 1296066
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 D 1.0 /-V-L24 1298333
Hydac DF BH/HC 160 Q E 5 LE 1.0  1298488
Hydac DF BH/HC 240 Q E 5 C 1.0 /-V 1299692
Hydac DF ON 240 Q E 3 D 1.0 /-V-L24-OA 1300730
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-L24-OAI 1302835
Hydac DF ON 240 Q E 5 B 1.0 1303603
Hydac DF ON 240 Q E 5 BM 1.0 /-B6 1304461
Hydac DF BH/HC 240 Q E 3 LZ 1.0 /-V 1304727
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-L220-A2-B3 1307213
Hydac DF ON 240 Q E 3 D 1.0 /-L220 1307214
Hydac DF ON 240 Q E 10 D 1.0 /-L220-B6 1308069
Hydac DF ON 240 Q E 5 D 1.0 /-L110-B6 1308162
Hydac DF BH/HC 240 Q E 10 LE 1.0 1308577
Hydac DF ON 240 Q E 10 C 1.0 /-V-OAI 1309068
Hydac DF ON 240 Q E 3 C 1.0 /-B6-OAI 1309069
Hydac DF ON 240 Q E 3 D 1.0 /-L24-B6 1311282
Hydac DF ON 240 Q E 3 D 1.0 /-L24 1311463

Hydac DF ON 240 Q E 20 C 1.0 /-B6 1314491
Hydac DF W/HC 240 Q E 25 D 1.0 /-L24-B6 1314518
Hydac DF ON 240 Q E 20 D 1.0 /-V-L24 1320625

DFP - high pressure up to 315 bar,sub plate mounting

Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 A 1.0 312138
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 A 1.0 /-V 1275312
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 BM 1.0 314746
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 BM 1.0 /-B6 1260941
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 BM 1.0 /-V 1251673
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 BM 1.0 /-V-W 1319649
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 C 1.0 308995
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 C 1.0 /-B6 1305564
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 C 1.0 /-V 1270488
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L220 1260541
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L24 308949
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6 1251294
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-LED 1316416
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-LED-SO184 1327197
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 318585
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 20 A 1.0 /-B6 1309890
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 20 BM 1.0 /-B6 1276801
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 20 D 1.0 /-L24 300981
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 20 D 1.0 /-L24-B6 1298876
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 20 D 1.0 /-L48 1266721
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 3 A 1.0 1267620
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 3 BM 1.0 311745
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 3 C 1.0 308919
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 3 D 1.0 /-L24 1264678
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 3 D 1.0 /-V-L24-B6 1312978
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 A 1.0 1251267
Hydac  DFP BH/HC 60 Q B 5 A 1.0 /-B6 1300103
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 A 1.0 /-V 1262692
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 BM 1.0 1276167
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 BM 1.0 /-V 311345
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 C 1.0 308994
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 C 1.0 /-B6 1301749
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 C 1.0 /-V-B6 300281
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 D 1.0 /-L24 310489
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 D 1.0 /-LED 317332
Hydac DFP BH/HC 60 Q B 5 D 1.0 /-V-L24 315605
Hydac DFP ON 60 Q B 10 A 1.0 311072
Hydac DFP ON 60 Q B 10 A 1.0 /-B6 309024
Hydac DFP ON 60 Q B 10 A 1.0 /-V 1272350
Hydac DFP ON 60 Q B 10 A 1.0 /-V-B6 1320857
Hydac DFP ON 60 Q B 10 BM 1.0 309546
Hydac DFP ON 60 Q B 10 BM 1.0 /-B6 315151 
Hydac DFP ON 60 Q B 10 BM 1.0 /-V 1265576
Hydac DFP ON 60 Q B 10 C 1.0 312496
Hydac DFP ON 60 Q B 10 C 1.0 /-V 1260365
Hydac DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-L24 1251309
Hydac DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-L24-A2-B3 1308630
Hydac DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6 307717
Hydac DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 1267118
Hydac DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-V-L48 1252028
Hydac DFP ON 60 Q B 20 BM 1.0 314309
Hydac DFP ON 60 Q B 20 BM 1.0 /-V 1260660
Hydac DFP ON 60 Q B 20 C 1.0 /-B6 1265169
Hydac DFP ON 60 Q B 20 D 1.0 /-L110-B6 1250577
Hydac DFP ON 60 Q B 20 D 1.0 /-L24-B6 1271924
Hydac DFP ON 60 Q B 3 A 1.0 1251406
Hydac DFP ON 60 Q B 3 BM 1.0 312695
Hydac DFP ON 60 Q B 3 BM 1.0 /-B6 1271466
Hydac DFP ON 60 Q B 3 BM 1.0 /-V 1261402
Hydac DFP ON 60 Q B 3 C 1.0 314392
Hydac DFP ON 60 Q B 3 C 1.0 /-B6 1308686
Hydac DFP ON 60 Q B 3 C 1.0 /-B6-SO184 1325633
Hydac DFP ON 60 Q B 3 D 1.0 /-L24 1265140
Hydac DFP ON 60 Q B 3 D 1.0 /-L24-B6 1309143
Hydac DFP ON 60 Q B 3 D 1.0 /-LED-B6 1328829
Hydac DFP ON 60 Q B 5 A 1.0 1253378
Hydac DFP ON 60 Q B 5 BM 1.0 1283823
Hydac DFP ON 60 Q B 5 BM 1.0 /-V-B6 1299302
Hydac DFP ON 60 Q B 5 C 1.0 1271469
Hydac DFP ON 60 Q B 5 C 1.0 /-B6 1265618
Hydac DFP ON 60 Q B 5 C 1.0 /-V 1260651
Hydac DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-L110-B6 1306324
Hydac DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-L220 318592
Hydac DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-L24 1260449
Hydac DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-V-L24-B6 1312384
Hydac DFP W 60 Q B 25 A 1.0 314203
Hydac DFP W 60 Q B 25 A 1.0 /-B6 1250329
Hydac DFP W 60 Q B 25 A 1.0 /-V 1301275
Hydac DFP W 60 Q B 25 BM 1.0 1295152
Hydac DFP W 60 Q B 25 BM 1.0 /-B6 1309145
Hydac DFP W 60 Q B 25 BM 1.0 /-V 1251672
Hydac DFP W 60 Q B 25 BM 1.0 /-V-B6 1308958
Hydac DFP W 60 Q B 25 BM 1.0 /-V-W 1307780
Hydac DFP W 60 Q B 25 C 1.0 306780
Hydac DFP W 60 Q B 25 C 1.0 /-V 1260364
Hydac DFP W 60 Q B 25 D 1.0 /-L24 1326752
Hydac DFP W 60 Q B 25 D 1.0 /-V-L24 1271103
Hydac DFP W 60 Q B 50 C 1.0 /-V 1260649
Hydac DFP W 60 Q B 50 D 1.0 /-L24 1330763
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 5 D 1.0 /-L24 1251315
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 3 BM 1.0 1251612
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 20 D 1.0 /-L24-B6 1251894
Hydac DFP ON 110 Q B 5 D 1.0 /-L220 1253167
Hydac DFP ON 110 Q B 5 D 1.0 /-L24-B6 1260050
Hydac DFP ON 110 Q B 5 D 1.0 /-L24 1260052
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 10 A 1.0 1260105
Hydac DFP W 110 Q B 25 D 1.0 /-L24 1260274
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 20 D 1.0 /-L24 1261955
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 10 D 1.0 /-LED 1262188
Hydac DFP BH/HC 110 Q B 10 A 1.0 /-V 1262641


DFPF - high pressure up to 315 bar

Hydac DFPF BH/HC 60 Q B 3 D 1.0 /-L24 1322783
Hydac DFPF BH/HC 60 Q B 10 A 1.0 1325496
Hydac DFPF BH/HC 110 Q B 20 A 1.0 1323730
Hydac DFPF ON 110 Q B 10 D 1.0 /-L24 1323799
Hydac DFPF BH/HC 110 Q B 5 BM 1.0 1326248
Hydac DFPF BH/HC 110 Q B 10 C 1.0 /-V 1328007
Hydac DFPF BH/HC 140 Q B 3 D 1.0 /-L24 1322784
Hydac DFPF BH/HC 240 Q C 10 D 1.1 /-L24 1327112
Hydac DFPF BH/HC 330 Q D 3 D 1.0 /-L24  1322785
Hydac DFPF ON 330 Q D 10 D 1.0 /-L24  1328839


DFZ - high pressure up to 315 bar, sandwich plate

Hydac DFZ ON 30 Q B 20 C 1.0 /-1  1250021
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 D 1.0 /-V-LED  1250194
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 A 1.0 /-1  1250811
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 A 1.0 /-1  1250813
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 BM 1.0 /-1  1250816
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 C 1.0 /-1  1250819
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-1  1250821
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-L48 1250833
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L110 1251169
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 /-V 1251380
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 BM 1.0 /-1 1251389
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 D 1.0 /-LED 1251780
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 D 1.0 /-LED 1251984
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 A 1.0 1252233
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 A 1.0 /-V 1252457
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 A 1.0 1252634 - 
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 /-1 1253392
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-LED-1 1260070
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 D 1.0 /-L24  1260134
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-LED 1260202
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 BM 1.0 /-1 1260421
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-LED-1 1260572 
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 1260654
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 D 1.0 /-L24 1260735
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 /-V-1 1260833
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 /-A5-1 1262830
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 /-A5 1262831
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 /-V 1264676
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-V-L24-1 1265915
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-L24 1266183
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 /-V-1 1267759
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 LZ 1.0 1267813
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 BM 1.0 /-1  1268182
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-V 1268420
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 A 1.0 /-V 1272347
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 C 1.0 /-V 1272878
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-LED 1273223
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 LZ 1.0 1273278
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 D 1.0 /-V-L24 1273903
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 BM 1.0 /-V 1274020
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-A5-1 1275258
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 D 1.0 /-L220 1275436
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-L24-1  1276546
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 C 1.0 /-V 1276901
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 BM 1.0 1278878
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 C 1.0 /-V 1278925
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 /-1 1279394
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-V-L110 1279627
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 C 1.0 /-V 1280888
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 A 1.0 1287293
Hydac DFZ BHK 30 Q B 10 BM 1.0 /-1 1289535
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 C 1.0 1291794
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 LZ 1.0 1294024
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 D 1.0 /-L110 1295523
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 BM 1.0 /-V 1296293
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-L110 1303343
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 C 1.0 /-W 1316697
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 /-W 1316925
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-A5 1316967
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 D 1.0 /-V-L24 1317453
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-L220 1321264
Hydac DFZ ON 30 Q B 3 D 1.0 /-L24 1328602
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-V 300287
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-V-1 300324
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 300489
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 /-1 301965
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-V-L24 303836
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 A 1.0 303845
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 C 1.0 306803
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 A 1.0 307240
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 307241
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 307242
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L24 307243
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 A 1.0 307795
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 BM 1.0 307796
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 307800
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 C 1.0 307801
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 A 1.0 308559
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 BM 1.0 310645
Hydac DFZ ON 30 Q B 20 C 1.0 310772
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 BM 1.0 311118
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 C 1.0 311738
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-L24 313307
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 C 1.0 313459
Hydac DFZ ON 30 Q B 5 BM 1.0 313916
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 A 1.0 314528
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 314745
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 A 1.0 /-1 315222
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L24-1 316203
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-1 317466 
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-LED 317484
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 20 D 1.0 /-L24 317574
Hydac DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-L24 317942
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-V-1 317948
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L220 318611
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 3 C 1.0 319456
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-LED 319758
Hydac DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 /-V 319871
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 BM 1.0 /-1 1250256
Hydac DFZ ON 60 Q C 5 C 1.0 1250656
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 20 A 1.0 1250794
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 3 D 1.0 /-V-L24 1250993
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 D 1.0 /-LED 1251340
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-V-L24 1251834
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 3 C 1.0 /-1 1251852
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 C 1.0 /-1 1252173
Hydac DFZ ON 60 Q C 10 D 1.0 /-L24 1252278
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 BM 1.0 1260273
Hydac DFZ ON 60 Q C 10 BM 1.0 1260571
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-1 1260653
Hydac DFZ ON 60 Q C 10 A 1.0 1260680
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 3 C 1.0 1260778
Hydac DFZ ON 60 Q C 5 D 1.0 /-L110 1262619
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 3 BM 1.0 1264347
Hydac DFZ ON 60 Q C 20 BM 1.0 1264973
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 BM 1.0 /-V 1265498
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-L220-1 1270756
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-L110 1274164
Hydac DFZ ON 60 Q C 20 D 1.0 /-L220 1275197
Hydac DFZ ON 60 Q C 20 C 1.0 1275241
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 C 1.0 /-V 1278522
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 A 1.0 /-V 1280709
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-V-L110 1281168
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 BM 1.0 /-V-1 1286150
Hydac DFZ ON 60 Q C 5 D 1.0 /-L24 1296046
Hydac DFZ ON 60 Q C 5 A 1.0 1313419
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 D 1.0 /-L24-1 1313782
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 BM 1.0 /-V-1-A5 1317388
Hydac DFZ ON 60 Q C 10 A 1.0 /-1 1319871
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 A 1.0 /-1 300631
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 20 BM 1.0 301130
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 A 1.0 301252
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 A 1.0 301253
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 C 1.0 301855
Hydac DFZ ON 60 Q C 10 C 1.0 303243
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 C 1.0 303275
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 5 D 1.0 /-L24 304728
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-L24 306910
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 3 D 1.0 /-L24 316452
Hydac DFZ BH/HC 60 Q C 10 BM 1.0 316760 
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-1 1250241
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 3 C 1.0 1250508
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 20 BM 1.0 1250806
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 20 C 1.0 1250808
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-LED 1251103
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 BM 1.0 /-V 1251154
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V-1 1251238
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0 /-V-1 1251371
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-V-LED-1 1260396
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0 1260547
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-A5 1265481
Hydac DFZ ON 110 Q C 5 BM 1.0 1265768
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0 /-1 1266148
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V 1266755
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 A 1.0 1270213
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 A 1.0 /-1 1271669
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 C 1.0 /-V 1272655
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220-1 1274376
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 3 BM 1.0 1274586
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 D 1.0 /-LED 1281632
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220-A10 1282599
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 BM 1.0 /-1 1289653
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220-A10-1 1291061
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-L220 1291262
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 3 BM 1.0 /-V 1291563
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 BM 1.0 1291706
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-LED 1293010 
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 20 D 1.0 /-W-L24 1298627
Hydac DFZ ON 110 Q C 5 C 1.0 1299383
Hydac DFZ ON 110 Q C 20 A 1.0 1302949
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 D 1.0 /-L24-1 1303452
Hydac DFZ ON 110 Q C 3 D 1.0 /-L24 1304065
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 C 1.0 1307187
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 3 A 1.0 1307782
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-L24-1 1311210
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L110-1 300084
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 BM 1.0 300838
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L24 300491
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-L24 300591
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 300779 
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L110 302042
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 302826
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 A 1.0 /-1 303412 
Hydac DFZ ON 110 Q C 20 C 1.0 303428
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L24-1 304260 
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L24 304791
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 BM 1.0 305950
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 3 D 1.0 /-L24 307486
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 A 1.0 307688
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220 307710
Hydac DFZ ON 110 Q C 20 BM 1.0 313325
Hydac DFZ ON 110 Q C 5 C 1.0 /-1 315664
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V 316286
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-1 318571
Hydac DFZ ON 110 Q C 10 D 1.0 /-L24 319224
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 20 C 1.0 /-V 319699
Hydac DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-1 319987Hydac Block Mounting Filter  - Malaysia


We supply Hydac Block Mounting Filter to the market in Malaysia. Our sales network in Malaysia covers Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Perak, Penang, Kuantan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak (District: Kemaman, Labuan, Miri, Bintulu, Kota Kinabalu, Chukai, Johor Bahru, Shah Alam, Petaling Jaya, Ipoh, Tawau etc.)

MALAYSIA 
JOHOR Johor Bahru Kluang Kota Tinggi Mersing Muar Pontian Segamat Kulaijaya Ledang Batu Pahat KEDAH Baling Bandar Baharu Kota Setar Kuala Muda Kubang Pasu Kulim Pulau Langkawi Padang Terap Pendang Pokok Sena Sik Yan KELANTAN Bachok Gua Musang Jeli Kota Bahru Kuala Krai Machang Pasir Mas Pasir Puteh Tanah Merah Tumpat MALACCA Alor Gajah Melaka Tengah Malacca Jasin Batu Berendam Bertam NEGERI SEMBILAN Jelebu Jempol Kuala Pilah Port Dickson Rembau Seremban Tampin Lukut PAHANG Bentong Bera Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Maran Pekan Raub Rompin Temerloh PENANG North-East Penang Island South-West Penang North Seberang Perai Central Seberang Perai South Seberang Perai PERAK Batang Padang Hilir Perak Hulu Perak Kerian  Kinta Kuala Kangsar Larut, Matang Selama Manjung Perak Tengah Kampar Perlis SELANGOR Gombak Hulu Langat Hulu Selangor Klang Shah Alam Puchong Kuala Langat Kajang Rawang Kuala Selangor Petaling Jaya Sabak Bernam Sepang TERENGGANU Besut Dungun Hulu Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Maran  Setiu  uala Nerus Federal Territory of KUALA LUMPUR Bukit Bintang Bandar Tun Razak Cheras Setiawangsa Kepong Lembah Pantai Batu Seputeh Segambut Titiwangsa Wangsa Maju PUTRAJAYA SABAH Beaufort Keningau Kuala Penyu Nabawa Sipitang Tambunan Tenom Kota Marudu Kudat Pitas Beluran Kinabatangan Sandakan Tongod Kunak Lahad Datu Semporna Tawau Kota Belud Kota Kinabalu Papar Penampang Putatan Ranau Tuaran SARAWAK Betong Saratok Bintulu Tatau Belaga Kapit Song Bau Kuching Lundu Lawas Limbang Marudi Miri Dalat Daro Matu Mukah Asajaya Samarahan Simunjan Julau Meradong Sarikei Pakan Siburan Tebedu Kanowit Sibu Selangau Lubok Antu Sri Aman Federal Territory LABUAN

Hydac Block Mounting Filter
Hydac Block Mounting Filter
Switch To Desktop Version